40  jaar  W.K.B.F.

            West-Vlaamse  Korporatieve

                 Basketball - Federatie

   1976  -  1977

2015  -  2016

                                Dit  seizoen  is  de  W.K.B.F.  40  jaar  jong  en dit werd

                  vrijdag  22  april  2016  in  de  feestzaal  " Aan  de  Toren "  te  Vlissegem

                                              op  een  passende  wijze  gevierd .

                   We  kunnen  terugblikken  op  een  zeer  geslaagde  avond  met  een

                  ruime  opkomst,  een  optimale  sfeer  en  een  uitstekende  barbecue .

 

                    Tijdens  de  receptie  werd  door  de  voorzitter  de  historiek  van

              de  W.K.B.F.  geschetst  en  werd  een  aandenken  van  40  jaar  W.K.B.F.

              overhandigd  aan  verschillende  personen  zoals  aan  enkele  aanwezige

              pioniers  van  het  eerste  uur,  aan  bestuursleden  van  de  VLB,  aan  de

                     ploegsecretarissen  en  aan  het  voltallige  W.K.B.F.-bestuur .

                    Na  het  nuttigen  van  enkele  glaasjes  en  hapjes  werd  rond

          20u30  de  receptie  afgesloten  om  uiteindelijk  aan  te  schuiven  aan  tafel

           voor  een  verzorgde  en  heerlijke  barbecue  waarbij  achteraf  gedurende

          geruime  tijd  nog  heel  wat  werd  bijgepraat,  er  heel  wat  ambiance  was

              en  menig  glas  werd  gedronken,  dit  alles  in  een  gemoedelijke  en

                                                    aangename  sfeer.

               Het  W.K.B.F. - bestuur  wil  hierbij  graag  alle  aanwezigen  bedanken

                            voor  het  welslagen  van  deze  mooie  happening .

Hierbij  enkele  sfeerbeelden  van  een  zeer  geslaagde  feestavond .

De  receptie :

Speech  +  aandenken :

Barbecue :

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now